Öğrenim Kredisi Borç Erteleme Duyurusu

ÖĞRENİM ve KATKI KREDİSİ BORÇ ERTELEMESİ

351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine istinaden;

“… Borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında; Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borcunu ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılır.”

Bu hüküm doğrultusunda, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur da kaydı bulunmayanlardan,borç ödemesi başlamayanlar ile borçlarını hiç aksatmadan ödeyenlerin borçları ertelenecektir..

Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının internet sitelerini kapatmaları ve borçluların aktif çalışıp çalışmadıkları bilgilerine ulaşılamaması sebebiyle borçlulara zamanında bilgi verilemeyecektir.

Bu sebeple; durumu yukarıda belirtilen kanun maddesine uygun olmayanların borç taksitlerini aksatmadan yatırmaları gerekmektedir.

İlgililer,borçlarının ertelenmesine ilişkin olarak Kurumumuza yazacakları dilekçelerinde,ad, soyad , öğrenim gördükleri öğretim kurumu adı, T.C kimlik numarası, kredi numarası, baba adı ve açık adreslerini belirterek Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları kayıtlarının olmadığına dair belgeyi eklemek suretiyle “Cemal Gürsel cad. no:61 Cebeci- Ankara” adresine göndereceklerdir.

Tespit edilen ödeme süreleri ve yeni borç tutarı kurumumuz internet adresinden duyurulacak olup, ayrıca dilekçelerde belirtilen adreslere tebligat yapılacaktır.

BUNLAR DA MERAK EDİLİYOR. . .

  • Kredi Yurtlar Kurumu, borç erteleme durumu hakkında yeni bir duyuru yayınladı. KYK, borç erteleme konusu hakkında önemli bir duyuru yaptı. Duyuru aşağıdaki gibidir: 351 sayılı Kanunun 16 ncı m ...
  • Üniversite eğitiminiz boyunca aldığınız öğrenim kredisi geri ödeme sürecinde işsiz olduğunuz için borç erteleme işlemi mi yapmak istiyorsunuz ? Sizin için ( ne yazık ki ) hoş olmayan bir haberim v ...
  • Bu yazıda Öğrenim ve Katkı Kredisi Borcunu Erteletmek İsteyenler için Dilekçe Örneği paylaşılmıştır. Borç Ertleme kategorisinin üçüncü yazısında herhangi bir vatandaşın "kyk öğrenim borcunu" er ...
  • Kredi Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi alıp borçlarını askerlik nedeni ile ertelemek isteyenler için dilekçe örneği ve dilekçe adresi: Üniversite öğrenim süresince KYK'dan kredi alıp geri öd ...
  • Kredi Yurtlar Kurumu ( KYK ) tarafından üniversite öğrencilerine verilmekte olan "öğrenim" kredisinin ne olduğuna dair açıklama içerir. Üniversiteyi kazanan her öğrenci KYK'dan kredi veya burs ...

Yorum Yapın